سبد خريد
هيچ كتابي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

عضويت

ثبت نام
پرفروشها
در دست چاپ
مشخصات كتاب


هیدگر و پرسش از بشرانگاری رنسانس
موضوع:
هیدگر، مارتین، 1889 - 1976
رنسانس - ایتالیا
انسانگرایی - تاریخ
پديدآورنده:
نويسنده:ارنستو گراسی
مترجم:عبدالله امینی
ناشر:

پرسش

164 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-600-265-035-1
تاريخ نشر:23/04/95
قيمت :120000 ريال
قيمت نشر پرسش :120000 ريال
گزيده متن

چکيده :
کتاب حاضر، پژوهشي است که موضوع آن مناسبت دوره معاصر با بشرانگاري ايتاليايي و مسائل آن است. از ابتداي مطالعه و بررسي بشرانگاري در يک قرن پيش، از زمان «بورکهارت» و «ويگت» تا «کاسيرر»، «جنتيله» و «گارين»، محققان ذات بشرانگاري را در کشف مجدد انسان و ارزش‌هاي درون ماندگار او دانسته‌اند. اين تفسير رايج و گسترده، براي مثال دليلي است بر اينکه چرا «هيدگر» به تکرار با مجادلات و مناقشه‌هايي عليه بشرانگاري به‌منزله يک انسان گونه انگاري خام درگير شد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: